Recent Posts by administrator

Shromáždění delegátů 06.06.2022

Shromáždění delegátů se uskuteční dne 06.06.2022 v 16.00 hod. v jednacím sále v sídle SBDO Průkopník, Štefánikova 454, Varnsdorf 407 47. Program SD: 1. Zahájení 1.1. Prezence delegátů 1.2. Volba mandátové komise, návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatele SD a skrutátorů 1.3. Schválení programu SD 2. Schválení návrhu Domovního řádu 3. Schválení znění Stanov družstva z důvodu doplnění přílohy Domovního řádu 4. Zpráva představenstva...
Číst dál

Uzavření parkovací plochy u obchodního domu Lidl ve Varnsdorfu

S největší pravděpodobností dojde na sklonku letošního roku k omezení parkoviště u obchodního domu Lidl ve Varnsdorfu, kterou využívají bydlící v našich objektech (ul. Pražská, K. Světlé). V ul. K. Světlé se sice staví nové parkoviště, ovšem jeho kapacita nemá šanci pokrýt množství automobilů, která se nachází právě na parkovišti u Lidlu. Stavební bytové družstvo občanů tuto...

Číst dál

Shromáždění delegátů 06.09.2021

Shromáždění delegátů se uskuteční dne 06.09.2021 v 16.00 hod. v jednacím sále Domu kultury Střelnice Rumburk, SNP 484/29, Rumburk 408 01. Program SD: 1. Zahájení 1.1. Důvodová zpráva ke změně termínu konání SD 1.2. Prezence delegátů 1.3. Volba mandátové komise, návrhové komise a volební, ověřovatelů zápisu, zapisovatele SD a skrutátorů 1.4. Schválení programu SD 2. Schválení návrhu stanov družstva 3. Zpráva představenstva SBDO...
Číst dál

Sdělení v souvislosti s aktuální situací nepříznivého vývoje výskytu onemocnění COVID – 19 v ČR

1. Testování zaměstnanců V souladu s nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN ze dne 17. června 2021 se s účinností ode dne 1. července 2021 ruší Pokyn k testování zaměstnanců družstva na přítomnost viru SARS-CoV-2 – Aktualizace v souladu s č.j. MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN, který byl vydán předsedou představenstva dne 24. května 2021 s nabytím...
Číst dál

Recent Comments by administrator

No comments by administrator yet.