Sazebník úhrad za úkony

Č.Popis úkonuCena bez DPHCena s DPH 21%
1.Přijetí za člena
- zápisné165,29 Kč200,00 Kč
- ZČV300,00 Kč363,00 Kč
2.Žádost o jiný byt nebo podání inzerátu50,00 Kč60,50 Kč
3.Přenechání celého bytu max. 2 roky
garsoniera1 000,00 Kč1 210,00 Kč
1+12 000,00 Kč2 420,00 Kč
1+23 000,00 Kč3 630,00 Kč
1+34 000,00 Kč4 840,00 Kč
1+45 000,00 Kč6 050,00 Kč
- v případě nesplnění ohlašovací povinnosti, tj. přenechání před schválením představenstvem - pokuta3 000,00 Kč / místnost3 630,00 Kč
4.Převod členských práv v řadě přímých příbuzných500,00 Kč605,00 Kč
5.Převod členských práv na cizí fyzickou osobu
garsoniera4 000,00 Kč4 840,00 Kč
1+16 000,00 Kč7 260,00 Kč
1+28 000,00 Kč9 680,00 Kč
1+310 000,00 Kč12 100,00 Kč
1+412 000,00 Kč14 520,00 Kč
6.Převod členských práv na právnickou osobu
garsoniera5 000,00 Kč6 050,00 Kč
1+17 000,00 Kč8 470,00 Kč
1+29 000,00 Kč10 890,00 Kč
1+311 000,00 Kč13 310,00 Kč
1+413 000,00 Kč15 730,00 Kč
7.Převod garáže1 000,00 Kč1 210,00 Kč
8.Získání opětovného členství (po vyloučení)5 000,00 Kč6 050,00 Kč
9.Zánik společného členství (rozvod, rozd. BSM)300,00 Kč363,00 Kč
10.Poplatek za převod bytu do os. vlastnictví4 560,00 Kč5 517,60 Kč
11.Poplatek za převod bytu do os. vlastnictví u privatizovaných bytů5 560,00 Kč6 727,60 Kč
12.Poplatek za složení hotovosti v pokladně správy14,88 Kč18,00 Kč
13.Pokuta za stavební úpravy bez povolení5 000,00 Kč6 050,00 Kč
14.Zasílání pošty na jinou adresu200,00 Kč242,00 Kč
15.Poplatek za vyhotovení náj. smlouvy při ztrátě100,00 Kč121,00 Kč
16.Poplatek za vyhotovení duplikátu dokumentu A4100,00 Kč121,00 Kč
17.Poplatek za povolení umístění sídla právnické osoby (firmy)4 132,23 Kč5 000,00 Kč
18.Poskytnutí ověřené kopie výpisu z OR100,00 Kč121,00 Kč
19.Poplatek za potvrzení čestného prohlášení cizince k ubytování500,00 Kč605,00 Kč
20.Poplatek za vypracování podkladů k soudnímu řízení s neplatiči500,00 Kč605,00 Kč
21.Poplatek za smlouvu na uznání dluhu ve výši 1% z dlužné částky, min. 500,- Kč1%, min. 500,00 Kč605,00 Kč
22.Poplatek za potvrzení, že osoba je členem družstva s právem převodu členství a nájmu100,00 Kč121,00 Kč
23.Poplatek za potvrzení výše nesplacené anuity, půjčky družstva, úvěru u banky100,00 Kč121,00 Kč
24.Poplatek za potvrzení o provedené splátce anuity, půjčky, úvěru100,00 Kč121,00 Kč
25.Poplatek za návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu1 000,00 Kč1 210,00 Kč
26.Poplatek stavebních úprav v bytě247,93 Kč300,00 Kč
27.Poplatek za pravidelné vystavení upomínky dlužníkovi, upomínky za neprovedené inkasní platby41,32 Kč50,00 Kč
28.Poplatek za vyhotovení kopie štítku z průkazu energetické náročnosti budov - PENB200,00 Kč242,00 Kč
 

Tento sazebník úhrad byl schválen shromážděním delegátů dne 13. června 2016.