Přerušení dodávky tepla a teplé vody – Rumburk

Přerušení dodávky tepla a teplé vody – Rumburk

Město Rumburk v současné době dokončuje stavbu „Rekonstrukce mostu ev. č. M-16 v ulici Sukova, Rumburk“, tato stavba bude dokončena do 30.11.2023. Součástí této stavby je i přeložka stávajícího teplovodu v místě souběhu s novým mostem. Práce na uvedené přeložce teplovodu budou probíhat dle harmonogramu dodavatele ve dnech 25.9. až 7.10.2023 s tím, že k přerušení dodávky tepla by mělo dojít na jeden den 25.9.2023 (pondělí) a pak na jeden až dva dny v termínu 6. až 7.10. (pátek a sobota), v ostatních dnech bude dodávka tepla z CZT funkční díky dočasné provizorní přeložce z polyetylenu D 90 (tzv.bypass).

Komentáře jsou uzavřeny.