Shromáždění delegátů 10.06.2024

Shromáždění delegátů 10.06.2024

Představenstvo družstva v souladu s článkem 62, bodem 5), Stanov bytového družstva svolává shromáždění delegátů, které se bude konat v pondělí 10. června 2024 od 16. 00 hodin v zasedací místností na správě družstva ve Varnsdorfu.
Prezence delegátů od 15. 30 hodin.

Program (návrh):

1. Zahájení
1.2. Prezence delegátů
1.3. Volba mandátové a návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatele a skrutátorů
1.4. Schválení programu SD
2. Zpráva představenstva SBDO Průkopník o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2023 včetně plnění usnesení a návrhu usnesení
3. Schválení uzávěrky za rok 2023 a rozdělení zisku
4. Zpráva kontrolní komise za rok 2023
5. Návrh valorizace správního poplatku ohledem na vyhlášenou roční inflaci za rok 2023
6. Návrh na doplnění administrativních poplatků – poplatek za vratku přeplatku poukázkou B
7. Aktualizace Pravidel pro měření a rozúčtování úhrad za teplo, teplou a studenou vodu
8. Převod pozemků – p.p.č. 72/22 a p.p.č. 491/1 v k.ú. Vilémov u Šluknova
9. Diskuse
10. Usnesení, závěr

          

Hynek Raichart, předseda představenstva

 

V případě možné neúčasti delegáta, či náhradníka je nutné tuto skutečnost nahlásit na správu družstva.

Komentáře jsou uzavřeny.