Správa pro bytové objekty

Stavební bytové družstvo občanů Průkopník nabízí správu bytových domů v celkovém rozsahu nutném pro bezproblémový provoz domu v souladu s odpovídajícími právními předpisy.

Tato nabídka platí jak pro společenství vlastníků bytových jednotek, tak i pro fyzické a právnické osoby vlastníky domu.

  • zajišťování oprav drobného i širšího charakteru vč. s pomocí výběru dodavatelů v rámci rozsáhlejších rekonstrukcí
  • evidence a zajištění periodických revizí s možností následných oprav
  • veškeré ekonomické náležitosti spojené s provozem SVJ
  • evidence uživatelů bytových jednotek, evidence dlužníků, apod.
  • roční vyúčtování zálohových plateb
  • pomoc při vymáhání dlužných částek nájemného
  • vedení účetnictví v souladu s aktuální legislativou
  • zpracování podkladů pro obchodní rejstřík
  • vypracování či návrh stanov pro SVJ
  • GDPR