ZPRÁVY

Poplatek za vratku přeplatku poštovní poukázkou typu B

Shromáždění delegátů dne 10.6.2024 schválilo doplnění administrativních poplatků o poplatek č. 29 v následujícím znění: Poplatek za vratku přeplatku poštovní poukázkou typu "B", jeho výše je dle aktuálního ceníku České pošty, s.p.. [table id=16 /] ceník platný ke dni 24.6.2024 (aktuální ceny si lze také ověřit na webových stránkách České pošty)...
Číst dál

Shromáždění delegátů 10.06.2024

Představenstvo družstva v souladu s článkem 62, bodem 5), Stanov bytového družstva svolává shromáždění delegátů, které se bude konat v pondělí 10. června 2024 od 16. 00 hodin v zasedací místností na správě družstva ve Varnsdorfu. Prezence delegátů od 15. 30 hodin. Program (návrh):

1. Zahájení
1.2. Prezence delegátů
1.3. Volba mandátové a návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatele...

Číst dál

Přerušení dodávky tepla a teplé vody – Rumburk

Město Rumburk v současné době dokončuje stavbu „Rekonstrukce mostu ev. č. M-16 v ulici Sukova, Rumburk“, tato stavba bude dokončena do 30.11.2023. Součástí této stavby je i přeložka stávajícího teplovodu v místě souběhu s novým mostem. Práce na uvedené přeložce teplovodu budou probíhat dle harmonogramu dodavatele ve dnech 25.9. až 7.10.2023 s tím, že...
Číst dál

Nové e-maily

Ve dnech 01.-02.06.2023 došlo k migraci e-mailových služeb, které byly doposud provozovány prostřednictvím služby Wedos. Přístup do těchto schránek je nadále funkční, ovšem v dohledné době dojde k ukončení těchto schránek (ode dne 02.06.2023 sem již není nasměrována nová pošta). V současné době plně využíváme službu E-mail profi prostřednictvím serveru seznam.cz. E-mailové schránky Seznamu zná většina...
Číst dál