Představenstvo družstva

 

PŘEDSTAVENSTVO

 
Předseda Raichart Hynek
Místopředseda Mgr. Dudková Ivana
Členové Drchotová Eva
  Ing. Hynčicová Helena
  Ing. Kus Lumír
  Mareš Jan
  Mgr. Žáková Dagmar
   

KONTROLNÍ KOMISE

 
Předseda Doležalová Jana
Členové Bittnerová Eva
  Riegerová Ivana
  Ing. Růžička Ladislav
   

Platnost od 7.9.2020