Shromáždění delegátů 12. června 2023

Shromáždění delegátů 12. června 2023

Představenstvo družstva v souladu s článkem 62, bodem 5), Stanov bytového družstva svolává shromáždění delegátů, které se bude konat v pondělí 12. června 2023 od 16. 00 hodin v zasedací místností na správě družstva ve Varnsdorfu.
Prezence delegátů od 15. 30 hodin.

Program (návrh):

  1. Zahájení

1.2. Prezence delegátů

1.3. Volba mandátové a návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatele a skrutátorů

1.4. Schválení programu SD

  1. Zpráva představenstva SBDO Průkopník o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2022 včetně plnění usnesení a návrhu usnesení

2.1. Schválení uzávěrky za rok 2022 a rozdělení zisku

2.2. Návrh valorizace správního poplatku s ohledem na vyhlášenou roční inflaci za rok 2022

2.3. Návrh směrnice pro odměňování členů orgánů družstva

  1. Zpráva kontrolní komise
  2. Diskuse
  3. Usnesení, závěr

          

Hynek Raichart, předseda představenstva

 

V případě možné neúčasti delegáta, či náhradníka je nutné tuto skutečnost nahlásit na správu družstva.

Komentáře jsou uzavřeny.