Shromáždění delegátů 06.09.2021

Shromáždění delegátů 06.09.2021

Shromáždění delegátů se uskuteční dne 06.09.2021 v 16.00 hod. v jednacím sále Domu kultury Střelnice Rumburk, SNP 484/29, Rumburk 408 01.

Program SD:
1. Zahájení
1.1. Důvodová zpráva ke změně termínu konání SD
1.2. Prezence delegátů
1.3. Volba mandátové komise, návrhové komise a volební, ověřovatelů zápisu, zapisovatele SD a skrutátorů
1.4. Schválení programu SD
2. Schválení návrhu stanov družstva
3. Zpráva představenstva SBDO Průkopník o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2020 včetně plnění usnesení
4. Zpráva kontrolní komise.
5. Návrh usnesení
5.1. Schválení valorizace správního poplatku o vyhlášenou roční inflaci za rok 2019-2020
5.2. Schválení uzávěrky za rok 2020 a rozdělení zisku
6. Volba náhradníka do představenstva družstva
7. Vyhlášení výsledku volby náhradníka představenstva družstva
8. Diskuse.
9. Usnesení, závěr

Veškeré podklady k výše uvedenému Shromáždění delegátů jsou k dispozici na správě družstva ve Varnsdorfu.

Komentáře jsou uzavřeny.