Uzavření parkovací plochy u obchodního domu Lidl ve Varnsdorfu

Uzavření parkovací plochy u obchodního domu Lidl ve Varnsdorfu

S největší pravděpodobností dojde na sklonku letošního roku k omezení parkoviště u obchodního domu Lidl ve Varnsdorfu, kterou využívají bydlící v našich objektech (ul. Pražská, K. Světlé). V ul. K. Světlé se sice staví nové parkoviště, ovšem jeho kapacita nemá šanci pokrýt množství automobilů, která se nachází právě na parkovišti u Lidlu. Stavební bytové družstvo občanů tuto problematiku intenzivně řeší již od roku 2019, proběhla mnohá jednání a to nejen na úrovni vedení SBDO, ale také v součinnosti s bydlícími dotčených objektů. Ze strany SBDO byla vznesena řada připomínek a návrhů, ovšem původní myšlenka města a záměr Lidlu zůstal takřka neměnný. Nyní se nacházíme v situaci, kde je jednoznačné, že bydlící z našich objektů skutečně nebudou mít možnost zaparkovat automobil poblíž svých domů a budou muset hledat jiné řešení. SBDO bylo ujištěno, že dojde k výstavbě dalších parkovacích ploch poblíž našich objektů. SBDO Průkopník již vyčerpalo všechny své možnosti a současný stav již nedokáže žádným způsobem ovlivnit.

Pro lepší představu uvádíme rekapitulaci vybraných kroků SBDO Průkopník (nejrůznějších jednání proběhlo podstatně více):

23.1.2019      – jednání správy SBDO za účasti ČS 45, 46 a 48 včetně starosty a místostarosty města Varnsdorf (představení záměru výstavby nových parkovacích ploch);

2.4.2019         - provedení průzkumu bydlících v souvislosti s výstavbou parkoviště mezi objekty č.p. 3021 a 3022 (ČS 46 – 36 proti, ČS 45 – 35 proti);

4.3.2020         - společné jednání na správě družstva za účasti bydlících ČS 42, 43, 44, 45, 46, 47 a 48 včetně místostarosty města;

10.6.2020      - oznámeni o zahájení spol. řízení, žádost o vydání spol. povolení k výstavbě parkoviště

25.6.2020      - vydání nesouhlasného stanoviska k výstavbě parkoviště na základě rozhodnutí představenstva SBDO v reakci na oznámení o zahájení spol. řízení k výstavbě parkoviště ze dne 8.6.2020;

25.8.2020      - ústní jednání v místě stavby za účasti správy SBDO, členů představenstva a zástupců města;

28.8.2020      - vydání petice proti výstavbě parkoviště za účasti ČS 28, 29, 30, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 a 60 (z uvedeného sledu se vyjádřilo 8 samospráv a z celkového počtu 670 bytových jednotek se proti stavbě vyjádřilo pouze 178 bytových jednotek).

Komentáře jsou uzavřeny.