Recent Posts by administrator

Chemické čištění otopné soustavy

Údržba otopné soustavy po 7 letech chemickým čištěním usazenin Všeobecně doporučený interval pro čištění otopných soustav je cca 7-10 let. Výrobci deskových a trubkových radiátorů dokonce doporučují čištění jednou za 2 roky. Pravidelná údržba otopných soustav prodlouží životnost použitých komponent a zachovává jeho funkci v plném výkonu. Součástí teplovodních soustav je v mnoha případech silně mineralizovaná voda....
Číst dál

Shromáždění delegátů 06.06.2022

Shromáždění delegátů se uskuteční dne 06.06.2022 v 16.00 hod. v jednacím sále v sídle SBDO Průkopník, Štefánikova 454, Varnsdorf 407 47. Program SD: 1. Zahájení 1.1. Prezence delegátů 1.2. Volba mandátové komise, návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatele SD a skrutátorů 1.3. Schválení programu SD 2. Schválení návrhu Domovního řádu 3. Schválení znění Stanov družstva z důvodu doplnění přílohy Domovního řádu 4. Zpráva představenstva...
Číst dál

Uzavření parkovací plochy u obchodního domu Lidl ve Varnsdorfu

S největší pravděpodobností dojde na sklonku letošního roku k omezení parkoviště u obchodního domu Lidl ve Varnsdorfu, kterou využívají bydlící v našich objektech (ul. Pražská, K. Světlé). V ul. K. Světlé se sice staví nové parkoviště, ovšem jeho kapacita nemá šanci pokrýt množství automobilů, která se nachází právě na parkovišti u Lidlu. Stavební bytové družstvo občanů tuto...

Číst dál

Recent Comments by administrator

No comments by administrator yet.