Sdělení v souvislosti s aktuální situací nepříznivého vývoje výskytu onemocnění COVID – 19 v ČR

Sdělení v souvislosti s aktuální situací nepříznivého vývoje výskytu onemocnění COVID – 19 v ČR

Dle mimořádného opatření č.j. MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN, vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR dne 23. září 2020 s účinností ode dne 24. září 2020 od 0:00 hod., do 7 října 2020 do 23:59 hod., se nově zavádí omezení na 50 stojících osob ve venkovních prostorách. Nadále platí omezení max. 10 stojících osob ve vnitřních prostorách. U stojících účastníků v daném rozsahu ve venkovních a vnitřních prostorách je nutné dodržet rozestupy alespoň 2 metry. U sedících účastníků se tento rozestup dodržovat nemusí.

Z předešlých vydaných opatření stále platí povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách bez ohledu na počet osob. Roušky nejsou povinné v domácnostech.

Plošně se zakazují veřejné a soukromé akce přesahující 1000 osob ve venkovních prostorách a  500 osob ve vnitřních prostorách.

Vzhledem k výše uvedenému je možné za těchto podmínek konat veškeré schůze BD a SVJ.

 Vstup do objektu správy družstva je umožněn pouze s použitím ochranných prostředků dýchacích cest (ústa a nos) a se zachováním odstupu nejméně 2 metry od jiné osoby. Před vstupem do budovy je povinností dezinfikovat si ruce. Nádoby s dezinfekčním prostředkem jsou k dispozici na vyznačených místech.

Doporučujeme upřednostnit vzdálenou komunikaci se správou družstva (telefonicky, e-mailem, datovou schránkou a vložením dokumentů do schránky na správě družstva). Je také možné použít poštovní schránky ve spádových lokalitách ČS 54 - Rumburk, Polní 731; ČS 72 - Rumburk, Vrchlického 14; ČS 52 - Jiříkov, Svobodova 330; ČS 41 - Krásná Lípa, Nemocniční 1090 a ČS 8 – Vilémov č.p. 244 . Přesné umístění  je znázorněno v grafické podobě na internetových stránkách družstva zde. Výběr vnitrodružstevní pošty z těchto schránek je prováděn každé úterý v týdnu.

Komentáře jsou uzavřeny.