Sdělení v souvislosti s aktuální situací nepříznivého vývoje výskytu onemocnění COVID – 19 v ČR

Sdělení v souvislosti s aktuální situací nepříznivého vývoje výskytu onemocnění COVID – 19 v ČR

V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 1102 ze dne 26. října 2020 o přijetí krizového opatření v rámci zákazu volného pohybu osob na území České republiky s příslušnými výjimkami a doporučením využití takových opatření, která by v nejvyšší možné míře omezila možnou nákazu onemocněním COVID-19 v pracovním prostředí (bod III/4 a bod V/1 tohoto opatření),   vydává SBDO Průkopník Varnsdorf tato opatření:

a) od 2. listopadu 2020 do odvolání bude z důvodu prevence šíření onemocnění koronavirem správa družstva uzavřena;

V případě neodkladných záležitostí žádáme všechny členy družstva a ostatní, aby v nutných případech využili možnosti komunikace s konkrétním zaměstnancem přes  telefon – viz. níže:

Hynek Raichart, předseda představenstva602 484 333
Ing. Helena Hynčicová, vedoucí ekonomického úseku602 115 243
Eva Drchotová, vedoucí členského úseku603 485 506
Jan Pianka DiS., vedoucí technického úseku605 260 336
Jiří Voráč, vedoucí údržby603 484 506
Hana Dušková, sekretariát603 484 505

b) v platnosti jsou nadále pozastavené veškeré práce, prováděné zaměstnanci správy bytového družstva v bytových jednotkách v rámci plánovaných harmonogramů;

c) vzhledem k uzavření správy družstva nebude pokladna přijímat ani vyplácet platby v hotovosti. Případnou platbu nájemného prosím uhraďte převodem na č.ú. 1056428/0300;

Nadále platí možnost vložení dokumentů do schránky, která je umístěna před budovou správy družstva nebo do schránek ve spádových lokalitách ČS 54 - Rumburk, Polní 731; ČS 72 - Rumburk, Vrchlického 14; ČS 52 - Jiříkov, Svobodova 330; ČS 41 - Krásná Lípa, Nemocniční 1090 a ČS 8 – Vilémov č.p. 244 . Přesné umístění  je znázorněno v grafické podobě na internetových stránkách družstva (www.sbdoprukopnik.cz).

Výběr vnitrodružstevní pošty z těchto schránek je prováděn každé úterý v týdnu;

Ve Varnsdorfu 30. října 2020

Komentáře jsou uzavřeny.