Informace k vyúčtování za rok 2019

Informace k vyúčtování za rok 2019

Vyúčtování za rok 2019 proběhne v termínu do konce dubna 2020 a to vložením do schránek členů družstva. Výjimkou jsou členové, kteří mají zadanou doručovací adresu jinou, než je adresa bytu, ti obdrží vyúčtování poštou.
Do schránky bude vložené vyúčtování ve dvojím vyhotovení. Jedno vyhotovení (bez příloh) je nutné podepsat a vložit do schránky správce objektu, ve kterém se byt nachází.
Z důvodu pandemie a omezení styku žádáme a o řešení reklamace a dotazů k vyúčtování písemnou cestou (poštou, e-mailem, datovou schránkou), popř. telefonicky. Při reklamaci uveďte jméno, adresu bytu, číslo objektu a Váš kontakt pro zpětnou reakci.

Kontakty:

Informace k platbám:
- e-mail: najemne@sbdoprukopnik.cz
- tel.: +420 412 371 387

Informace k odečtům:
- e-mail: hana.duskova@sbdoprukopnik.cz
- tel.: +420 412 371 454

Komentáře jsou uzavřeny.