Hnízda jiřiček a vlaštovek

Hnízda jiřiček a vlaštovek

Obdobně jako v loni, se i v letošním roce na našich objektech zahnizďují jiřičky obecné (Delichon urbicum) a vlaštovky obecné (Hirundo rustica). Odstraňování hnízd (platí i pro hnízda ještě nedostavěná) je přísně ZAKÁZÁNO a to zejména z důvodu jejich ochrany Zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992.

V případě zjištění tohoto přestupku hrozí právnické osobě pokuta 1.000.000 Kč a fyzické osobě (bydlící) pokuta ve výši až 20.000 Kč.

Komentáře jsou uzavřeny.