Sdělení v souvislosti s aktuální situací nepříznivého vývoje výskytu onemocnění COVID – 19 v ČR

Sdělení v souvislosti s aktuální situací nepříznivého vývoje výskytu onemocnění COVID – 19 v ČR

Usnesením č. 1021 o přijetí krizového opatření ze dne 12. října 2020, vláda ČR s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod., do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod., zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních i venkovních prostorách s výjimkou osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob.

Okruh této činnosti není nikde bohužel vysvětlen. Z výše uvedeného lze tedy dovodit, že je možné v rámci správy družstva veškeré schůze ve vyšším počtu než 6 osob konat. Konání schůzí v tomto případě by bylo dle opatření omezeno pouze dodržením rozestupů v rozsahu 2 metrů.

Svaz českých a moravských bytových družstev se snaží vyjasnit otázku konání schůzí na úrovni ministerstev, bohužel bez oficiální uspokojivé odezvy. Z tohoto důvodu svaz doporučuje schůze nekonat a v nutném případě přistoupit na jiný způsob projednání potřebných záležitostí - korespondenčně tzv. per rollam (Platí pro BD i SVJ).

Na základě mimořádného opatření, vydaného ministerstvem zdravotnictví dne 19. října 2020 se s účinností ode dne 21. října 2020 od 0:00 hod., do odvolání zakazuje všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách, v prostředcích veřejné dopravy, nástupišti přístřešku a čekárně veřejné dopravy, v motorových vozidlech s výjimkou osob z domácnosti a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň dvou osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, výjimku mají opět členové domácnosti.

Ve Varnsdorfu 20. října 2020

Komentáře jsou uzavřeny.