Sdělení v souvislosti s aktuální situací nepříznivého vývoje výskytu onemocnění COVID – 19 v ČR

Sdělení v souvislosti s aktuální situací nepříznivého vývoje výskytu onemocnění COVID – 19 v ČR

V návaznosti na usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu od 5. října 2020 na dobu 30 dní a v souvislosti s aktuálními přijatými krizovými opatřeními vlády ČR, dochází k dalšímu zpřísnění podmínek v rámci provozu správy družstva:

- s účinností od 12. října 2020 do 30. října 2020 bude budova správy družstva uzavřena pro veřejnost. Případný člen družstva nebo třetí osoba může zazvonit u vchodových dveří na příslušnou kancelář. Po následném vyzvednutí zaměstnancem příslušné kanceláře bude umožněn pohyb v areálu správy družstva pouze za jeho přítomnosti;

- vstup bude umožněn pouze s použitím ochranných prostředků dýchacích cest (ústa a nos) a se zachováním odstupu od jiné osoby nejméně 2 metry. Před vstupem do objektu správy družstva je povinností dezinfikovat si ruce. Nádoby s dezinfekčním prostředkem budou k dispozici na vyznačených místech;

- schůzku je také možné si předem objednat s daným zaměstnancem telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky. Platí také možnost vložení dokumentů do schránky, která je umístěna před budovou správy družstva nebo do schránek ve spádových lokalitách ČS 54 - Rumburk, Polní 731; ČS 72 - Rumburk, Vrchlického 14; ČS 52 - Jiříkov, Svobodova 330; ČS 41 - Krásná Lípa, Nemocniční 1090 a ČS 8 – Vilémov č.p. 244 . Přesné umístění  je znázorněno v grafické podobě na internetových stránkách družstva (www.sbdoprukopnik.cz).

Výběr vnitrodružstevní pošty z těchto schránek je prováděn každé úterý v týdnu;

Telefonní spojení na zaměstnance správy družstva:

Hynek Raichart, předseda představenstva                               602 484 333

Ing. Helena Hynčicová, vedoucí ekonomického úseku           602 115 243

Eva Drchotová, vedoucí členského úseku                               603 485 506

Jan Pianka DiS., vedoucí technického úseku                           605 260 336

Jiří Voráč, vedoucí údržby                                                         603 484 506

Hana Dušková, sekretariát                                                        603 484 505

 - z předešlých vydaných opatření vlády ČR nadále platí povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách bez ohledu na počet osob. Roušky nejsou povinné v domácnostech. Dále platí zákaz hromadných akcí konaných v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorách a v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších prostorách s dodržením rozestupů v rozsahu 2 metrů;

Představenstvo družstva na svém jednání, které se konalo 30. září 2020, rozhodlo vzhledem ke koronavirové situaci odložit společnou poradu správců samospráv, která se měla konat dle plánu 12. října 2020.

Ve Varnsdorfu 12. října 2020

                                         

Komentáře jsou uzavřeny.