Havarijní služba

Havarijní služba

 S platností od 1.8.2018 bude opět zavedena "HAVARIJNI SLUŽBA" v omezeném rozsahu a pouze pro dny pracovního klidu (soboty, neděle, svátky) v čase 8.00 do 13.00.

 Opravy nehavarijního typu nebudou v rámci havarijní služby prováděny ! Jde o práce, které nemusí být prováděny akutně, kdy není ohrožen majetek, zdraví osob, apod. Při neoprávněném výjezdu budou vzniklé náklady přeúčtovány volajícímu.

 Havarijní služba slouží pouze pro typicky havarijní situace podléhající nejnutnějšímu zajištění oprav  z důvodu zamezení výše uvedených škod.

 Havarijní službu pro SBDO zajišťuje Vladimír Kříž na telefonním čísle 605 266 266.

Komentáře jsou uzavřeny.