Zákaz shazování, či poškozování hnízd na fasádách objektů

Zákaz shazování, či poškozování hnízd na fasádách objektů

Odstraňování hnízd (platí i pro hnízda ještě nedostavěná) jiřičky obecné (Delichon urbicum) a vlaštovky obecné (Hirundo rustica) je přísně ZAKÁZÁNO a to zejména z důvodu jejich ochrany Zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992.

V případě zjištění tohoto přestupku hrozí právnické osobě pokuta 1.000.000 Kč a fyzické osobě (bydlící) pokuta ve výši až 20.000 Kč.

Komentáře jsou uzavřeny.