Výborové a členské schůze podle pandemického zákona

Výborové a členské schůze podle pandemického zákona

Dne 11. dubna 2021 skončil opakovaně prodloužený nouzový stav a od 12. dubna 2021 je celé území ČR v režimu pandemické pohotovosti.

Dle aktuálního mimořádného opatření MZČR ze dne 10. dubna 2021 s účinností od 12. dubna 2021 do odvolání, nadále platí možnost konat schůze do 10 osob prakticky bez omezení.  Je tedy možné konat schůze představenstva, kontrolní komise a výborů jednotlivých samospráv za podmínky dvoumetrových rozestupů mezi osobami a použití ochranných prostředků dýchacích cest, které jsou aktuálně nařízeny.

V našem případě ale upozorňuji na špatnou situaci  šíření onemocnění COVID - 19 ve Šluknovském výběžku. Doporučuji tedy všem správcům přihlédnout na stav nakažených členů v jednotlivých samosprávách a konat schůze v tomto omezeném rozsahu pouze v akutních případech.

Připomínám, že je stále možné konat schůze formou korespondenčního hlasování „per rollam“ dle vzorové dokumentace. Po dohodě je možná příprava potřebné dokumentace (výzva k rozhodnutí hlasování „per rollam“, vyjádření k návrhu usnesení členské schůze od jednotlivého člena a oznámení o rozhodnutí dané členské samosprávy touto formou hlasování), prostřednictvím správy družstva.

Při konání schůzí za účasti 11 až 50 osob jsou nadále stanoveny již přísnější omezení:

      a)  každá osoba musí používat ochranu dýchacích cest, a to nikoli látkovou, nýbrž chirurgickou roušku nebo respirátor min. FFP2, KN95 nebo N 95,

      b)  je třeba dodržet rozestupy min. 2 metry, (opatření hovoří o tom, že zúčastněné osoby mají být tímto způsobem „usazeny“, nejde-li o členy jediné domácnosti).

      c)   každý účastník před vstupem do vnitřních prostor prokáže svolavateli nebo jím pověřené osobě, že:

       1. absolvoval nejdéle před 5 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem;

       2. absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test s negativním výsledkem;

       3. byl mu vystaven certifikát MZdr o provedeném očkování, pokud od aplikace poslední potřebné dávky uplynulo nejméně 14 dnů nebo;

       4. prodělal před nejvýše 90 dny onemocnění COVID – 19. Pokud nebudou tyto podmínky prokázány, nesmí být osoba do vnitřních prostor vpuštěna.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Hynek Raichart, předseda představenstva

Komentáře jsou uzavřeny.