Sdělení v souvislosti s aktuální situací nepříznivého vývoje výskytu onemocnění COVID – 19 v ČR

Sdělení v souvislosti s aktuální situací nepříznivého vývoje výskytu onemocnění COVID – 19 v ČR

V návaznosti na usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu od 5. října 2020 na dobu 30 dnů, vláda ČR usnesením č. 958 s účinností ode dne 5. října 2020 do dne 18. října 2020 zpřísňuje podmínky při konání hromadných akcí.

Ve vnitřních prostorách může být přítomno nejvýše 10 účastníků a ve venkovních prostorách 20 účastníků.  

Tímto omezením se v daném termínu radikálně mění činnost BD a SVJ. Schůze představenstva a výborů samospráv lze v našem případě konat. Bohužel, konání členských schůzí samospráv, schůzí vlastníků jednotek, případně shromáždění delegátů je dle uvedených podmínek omezeno.  

Z předešlých vydaných opatření stále platí povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách bez ohledu na počet osob. Roušky nejsou povinné v domácnostech.

 Vstup do objektu správy družstva je umožněn pouze s použitím ochranných prostředků dýchacích cest (ústa a nos) a se zachováním odstupu nejméně 2 metry od jiné osoby. Před vstupem do budovy je povinností dezinfikovat si ruce. Nádoby s dezinfekčním prostředkem jsou k dispozici na vyznačených místech.

Představenstvo družstva na svém jednání, které se konalo 30. září 2020, rozhodlo vzhledem ke koronavirové situaci odložit společnou poradu správců samospráv, která se měla konat dle plánu 12. října 2020.

Doporučujeme upřednostnit vzdálenou komunikaci se správou družstva (telefonicky, e-mailem, datovou schránkou a vložením dokumentů do schránky na správě družstva). Je také možné použít poštovní schránky ve spádových lokalitách ČS 54 - Rumburk, Polní 731; ČS 72 - Rumburk, Vrchlického 14; ČS 52 - Jiříkov, Svobodova 330; ČS 41 - Krásná Lípa, Nemocniční 1090 a ČS 8 – Vilémov č.p. 244 . Přesné umístění  je znázorněno v grafické podobě na internetových stránkách družstva (www.sbdoprukopnik.cz).

Výběr vnitrodružstevní pošty z těchto schránek je prováděn každé úterý v týdnu.

Ve Varnsdorfu 2. října  2020                                           

Komentáře jsou uzavřeny.